ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ราคาห้องพัก
dot
bulletราคาห้องพัก มีนาคม-กันยายน
bulletราคาห้องพัก ตุลาคม-กุมภาพันธ์
bulletราคาห้องพัก ธันวาคม
bulletวิธีการชำระเงิน
dot
กิจกรรม
dot
bulletแหล่งท่องเที่ยวเขาค้อ
bulletมาโดยทัวร์
bulletเที่ยวเขาค้อ 3 ฤดู
bulletแผนที่
bulletกองถ่ายเรื่อง ผยอง ช่อง 3
dot
รวมลิงค์เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletเว็บสำเร็จรูป
bulletจดโดเมนเนม
bulletลงประกาศฟรี
dot
Newsletter

dot
bulletทัวร์ 2 วัน 1 คืน ออกเดินทาง เดินทาง 30 กค.-2 สค 58 (วันอาสาฬหบูชา,วันเข้าพรรษา หยุดนักขัตฤกษ์ 4 วัน)
bulletทัวรฺ์เขาค้อ 3 วัน 2 คืน เดินทาง 30 กค.-2 สค 58 (วันอาสาฬหบูชา,วันเข้าพรรษา หยุดนักขัตฤกษ์ 4 วัน)
dot
dot
bulletดารา นักร้อง มาเยี่ยมเยียนรีสอร์ท


แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง


แหล่งท่องเที่ยวเขาค้อ

 
ตั้ง อยู่บนรอยต่อของสามจังหวัดคือ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ และเลย ไร่ภูหินร่องกล้ามียอดเขาสูง 1,617 เมตร มีทิวทัศน์สวยงาม ปกคลุมด้วยป่าเต็งรังป่าดิบเขา และป่าสนเขา มีสนสองใบและสนสามใบ ขึ้นปะปนกัน และพบกล้วยไม้ดอกไม้ป่าหลายชนิดขึ้นอยู่ตามลานหิน เคยเป็นศูนย์กลางที่ตั้งฐานที่มั่นการเผยแพร่ลัทธิคอมมิวนิสต์ที่ใหญ่ และสำคัญที่สุดของภาคเหนือ จุดที่น่าสนใจ ลานหินปุ่ม ลานหินแตก น้ำตกหมันแดง เป็นต้น

 


ลานหินแตก
อยู่ ห่างจากฐานพัชรินทร์ ประมาณ 300 เมตร ลักษณะเป็นรอยหินที่มีรอยแตกเป็นแนวเป็นร่องเหมือนแผ่นดินแยก รอยแตกนี้บางรอยก็มีขนาดแคบ แต่รากต้นหญ้าชอนไชไปได้ บางรอยก็กว้างพอคนก้าวข้ามได้และบางรอยก็กว้างมากจนไม่สามารถกระโดดข้ามถึง สำหรับความลึกของร่องหินแตกนั้นไม่สามารถจะคะเนได้ ลักษณะเช่นนี้สันนิษฐานว่าอาจจะเกิดจากการโก่งตัวหรือเคลื่อนตัวของผิวโลก จึงทำให้พื้นหินนั้นแตกเป็นแนวนอกจากนี้บริเวณหินแตกยังปกคลุมไปด้วยมอส ไลเคนส์ ตะไคร่ เฟิร์นและกล้วยไม้ชนิดต่างๆ
 


ลานหินแตก

ข้อมูลจากแผ่นป้ายที่ลานหินแตก
ใน ส่วนที่เป็นธรรมชาติแปลกตา ซึ่งไม่ปรากฏที่ใดในประเทศไทยมาก่อน จากการศึกษาทางธรณีวิทยาพบว่า ภูหินร่องกล้าเป็นเทือกเขาที่มีการเอียงเทของชั้นหินแบบโครงสร้างประทุนคว่ำ มีปลายข้างหนึ่งเอียงลงทางทิศเหนือ และมีรอยเลื่อนขนาบทั้งสองข้าง ทำให้เกิดการโก่งงอ จึงทำให้เกิดรอยแตกสองแนวตั้งฉากกัน การผุพังก็เกิดขึ้น เมื่อ 40 ล้านปีได้เกิดรอยเลื่อนสองข้างของภู เมื่อเทียบดูจะเห็นตรงกลางของภูหินฯยกสูงขึ้น ทางตะวันตกและออกทรุดตัวลง ทางด้านใต้ชั้นหินเคลื่อนที่มากกว่าทางด้านเหนือ การผุพังตามธรรมชาติทำให้เกิดหน้าผาชัน ตามรอยแยกบวกกับกระบวนการทางเคมีฟิสิกส์ของธรรมชาติ ตลอดจนการเกิดน้ำกัดเซาะใต้ดิน จึงเกิดเป็นลานหินแตกขนาดใหญ่ ลึกประมาณ 20 เมตร กว้าง 2-3 เมตร หินในลานหินแตกเป็นหินหน่วยภูพาน ประกอบด้วย หินทราย หินทรายปนกรวด และหินกรวดมน ส่วนใหญ่มักเป็นกรวดที่มีความกลมมาก.


 
ข้ามรอยแยกของหินด้วยสะพานไม้แบบนี้


 
หินที่ทางเดินไปลานหินปุ่ม


หินก้อนนี้แปลก คล้ายหัวงูใหญ่

ตาม เส้นทางนอกจากจะเจอพันธุ์ไม้ชนิดต่างๆแล้ว เรายังได้เห็นเจ้าหน้าที่เขาทำฝายแม้ว หรือฝายเอนกประสงค์ด้วย อากาศตามทางเดินเย็นสบายดี ประกอบกับมีสายหมอก พัดผ่านยิ่งทำให้น่าเดินยิ่งขึ้น

ฝายแม้ว


ลานหินปุ่ม

จาก ลานหินปุ่ม เราเดินต่อไปอีก ประมาณ 500 เมตรก็จะถึงผาชูธง ที่นักท่องเที่ยวชอบไปถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกกัน ใกล้ๆผาชูธงจะเป็นหน้าผาสูงชัน มองเห็นเมฆลอยอยู่ด้านล่าง และพัดเข้ากระทบตัวเราที่นั่งพักเหนื่อยในบริเวณนั้น อากาศเย็นสบายแบบนี้น่านั่งพักอ่านหนังสือเล่นที่สุด.


เขาค้อ - อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์
 
เป็น สถานที่ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ชื่อว่าเขาค้อเป็นเพราะ ป่าบริเวณนี้มีต้นค้อขึ้นอยู่มาก เนื่องจากภูมิอากาศบนเขาค้อเย็นตลอดปี ค่อนข้างเย็นจัดในฤดูหนาว และมีทัศนียภาพสวยงาม จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่ง ของเพชรบูรณ์ สถานที่น่าสนใจบนเขาค้อได้แก่ อนุสาวรีย์จีนฮ่อ ฐานอิทธิเจดีย์ พระบรมสารีริกธาตุเขาค้อ หอสมุดนานาชาติเขาค้อ พระตำหนักเขาค้อ น้ำตกศรีดิษฐ์ สวนสัตว์เปิดเขาค้อ และเนินมหัศจรรย์ หมู่บ้านคุ้มจุดชมวิวกิ่วลม หมู่บ้านนอแล และหมู่บ้านขอบด้ง หมู่บ้านหลวง

อุทยาน แห่งชาติน้ำหนาว พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน เป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญของแม่น้ำหลายสาย สถานที่น่าสนใจ ในเขตอุทยานฯ ได้แก่ ทุ่งหญ้ากงวัง ถ้ำผาหงษ์ สวนสนบ้านแปก สวนสนภูกุ่มข้าว น้ำตกซำผักคาว น้ำตกทรายแก้ว น้ำตกทรายเงิน น้ำตกเหวทราย น้ำตกทรายทอง ภูผาจิต หนองปลาไหล หนองน้ำขุ่น น้ำตกตาดพรานบา ผาล้อม ผากอง ถ้ำใหญ่น้ำ

 
อุทยานแห่งชาติภูเรือ
 
เป็น ภูเขาสูงใหญ่ บนยอดเขาเป็นที่ราบกว้างใหญ่ มีต้นสนขึ้นสลับซับซ้อน มีลักษณะแปลกคือ มีส่วนหนึ่งเป็นผา ชะโงกยื่นออกมาเหมือน หัวเรือสำเภาใหญ่ อุทยานแห่งชาติภูเรือ จุดที่น่าสนใจบนอุทยานได้แก่ ผาโหล่นน้อย ภูผาสาด และทะเลภูเขา ผาซับทอง หรือ ผากุหลาบขาว เป็นหน้าผาสูงชัน และแหล่งน้ำซับที่มีพืชน้ำไลเคนสีเหลืองคล้ายสีทอง ขึ้นเต็มไปทั่ว น้ำตกห้วยไผ่ เป็นน้ำตกที่ไหลจากหน้าผาสูงชัน ยอดภูเรือ เป็นจุดสูงสุดในอุทยานฯ สามารถมองเห็น แม่น้ำเหืองและแม่น้ำโขงที่กั้นพรมแดนระหว่างไทย-ลาว


ภูทับเบิก - ข้อมูลทั่วไป

      ตั้งอยู่ในเขต อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า
     
      อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า เดิมเป็นสมรภูมิสู้รบ ในภูทับเบิก มีภูลมโล ซึ่งเป็นภูเขาสูงที่สุดในอุทยานฯ ความสูง 1,614 ม. จากระดับน้ำทะเล ท้าทายนักเดินป่าผจญภัยยิ่งนัก โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนและหนาว จากจุดชมวิวธารพายุ ซึ่งอยู่ใกล้หน่วยพิทักษ์อุทยานฯ บ้านทับเบิก สามารถมองเห็นทะเลหมอกที่ห่มคลุมผืนป่าดิบเชิงภูลมโลได้ชัดเจน นับเป็นจุดชมทะเลหมอกซึ่งดีที่สุดแห่งหนึ่งในเขตภาคเหนือตอนล่าง จนได้รับการยกย่องเป็น 1 ใน Unseen Natures and Wonders
      นอนทับเบิก สัมผัสความหนาว ดูดาวบนดิน เป็นวลีที่รวบรวมจุดเด่นของ ภูทับเบิกมาอย่างลงตัว
      จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งคือที่ ภูทับเบิก จะมีแปลงกะหล่ำปลีที่ใหญ่ที่สุดในโลก ปกคลุมไปทั้งขุนเขา ยามกลางคืนนักท่องเที่ยวที่ค้างแรมบนภูทับเบิก สามารถชมดาวฟ้า และดูดาวดิน ได้อย่างชัดเจน
     
      ** ดาวดิน หมายถึง แสงไฟจากบ้านเรือน ที่จะระยิบระยับเป็นจุดเล็ก ๆ ตอนกลางคืน เมื่อมองจากยอดดอย
     
      การเดินทาง
      จากหล่มสักใช้ทางหลวงหมายเลข 203 ถึง อ.หล่มเก่า เลี้ยวซ้ายเข้าถนนหมายเลข 2331 ถึงที่ทำการอุทยานฯ รวม 60 กม. เป็นเส้นทางสวยงาม แต่มีความลาดชันสูง จึงควรเป็นผู้ชำนาญขับรถเส้นทางภูเขา
 

 

เขาค้อ : น้ำตกศรีดิษฐ์
น้ำตก ศรีดิษฐ์ เป็นน้ำตกหินชั้นที่น้ำตลอดปี ตั้งอยู่ที่ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ จุดเด่นของน้ำตกศรีดิษฐ์ คือ ความสวยงามของน้ำตก ที่ดูย่งใหญ่ อลังกาล เหมาะแก่การมาเล่นน้ำ กินข้าว พักผ่อนหย่อนใจเป็นอย่างยิ่ง หากท่านเป็นชอบเที่ยวน้ำตก ที่นี้ไม่ควรพลาดเขาค้อ : พระตำหนักเขาค้อ
พระ ตำหนักเขาค้อ ตั้งอยู่บนยอดสูงสุดของเขาค้อ สร้างขึ้นมาเพื่อถวายแด่พระบาทสำเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส ทรงเสด็จเยี่ยมโครงการในพระราชดำริ

เขาค้อ : ทะเลหมอกบนเขาค้อ
ทะเล หมอกบนเขาค้อนั้น มีชื่อเสียงเลืองลือที่รู้จักกันดีในหมู่นักท่องเที่ยวมานาน ถึงแม้ว่าป่าไม้บางส่วนจะถูกตัดไปบ้าง แต่ก็ยังมีธรรมชาติอันสวยงามมาให้พวกเราได้เห็นกัน เขาค้อมีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี ในหน้าหนาวท่านสามารถเห็น ทะเลหมอก แบบนี้ได้บริเวณเหนืออ่างเก็บน้ำรัตนัย
 

ร้าน กาแฟสวย บนถนนจุดที่สูงที่สุดของทางหลวงหมายเลย 12  ค้อ อิน เลิฟ เป็นทั้งจุดชมวิว ร้านกาแฟ ร้านอาหาร จุดแวะพัก และสถานที่ท่องเที่ยวเบาๆ ชิลๆ สำหรับครอบครัว
เอกลักษณ์ ของร้าน ค้ออินเลิฟ คือการผสมผสานกลิ่นอายวิถีไทย วิถีชีวิตแบบ ชาวบ้าน และชาวเขาบนเขาค้อ ให้เข้ากับเสน่ห์ความเป็นอยู่แบบไทยๆ การวางมุมน่ารักๆ ไว้มากมาย ดอกไม้เมืองหนาวสวยๆ และวิวมุมสูงจากเนินเขา มองลงไปยังหุบเขาที่สลับซับซ้อนอยู่เบื้องล่าง

 

วัดพระธาตุผาแก้ว

ประวัติความเป็นมา

วัด พระธาตุผาแก้ว ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2547 ในนาม"พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว" ได้รับการอนุมัติจัดตั้งเป็นวัดในมงคลนามว่า"วัดพระธาตุผาแก้ว"เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2553 จากคณะกรรมการมหาเถรสมาคม โดยมีพระครูสังฆรักษ์ ปารมี สุรยุทโธ เป็นเจ้าอาวาส

 

วัด พระธาตุผาแก้ว ตั้งอยู่ในชัยภูมิธรรม ณ. บริเวณเนินเขาในหมู่บ้านทางแดง ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ โดย คุณภาวิณี และ คุณอุไร โชติกูล ได้มีจิตศรัทธาซื้อที่ดินถวายเริ่มแรกจำนวน 25 ไร่ เพื่อก่อสร้างเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมแก่พระสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนทั่วไป ปัจจุบันมีผู้ร่วมถวายปัจจัยซื้อที่ดินเพิ่มรวมทั้งสิ้นมีที่ดินรวม 91 ไร่

 

พระ ครูสังฆรักษ์ปารมี สุรยุทโธ และ พระครูใบฎีกาอำนาจ โอภาโส สองครูบาอาจารย์คู่บุญคู่บารมี ร่วมกับคณะศิษยานุศิษย์และเหล่าผู้มีจิตศรัทธาจากทั่วประเทศได้ร่วมกันจัด สร้างเสนาสนะ กุฏิที่พักสงฆ์ อาคารปฎิบัติและบรรยายธรรม รวมถึงอาคารที่พักของผู้มาภาวนาเพื่อรองรับคณะผู้มีจิตศรัทธาจากทุกแห่งหนที หลั่งไหลกันเข้ามาอบรมภาวนาในแนวสติปัฎฐานสี่ แห่งองค์พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ากันอย่างต่อเนื่อง  เป็นที่ปิติยินดียิ่งของครูบาอาจารย์กับเหล่าบรรดาศิษยานุศิษย์ที่ได้ร่วม แรงร่วมใจ..สละทั้งแรงกายและแรงทรัพย์ในการจัดสร้าง และสมกับคุณค่าแห่งความเสียสละ ความอุตสาหะ วิริยะ และมุ่งมั่นตั้งใจที่ได้ตั้งไว้โดยชอบแล้ว...

 

สถาน ที่อันเป็นธรรมภูมิที่งดงาม ซึ่งเรียกว่าผาซ่อนแก้วนี้ มีธรรมชาติเป็นภูเขาที่สูงใหญ่ ซ้อนกันเป็นทิวเขาเรียงรายโอบรอบบริเวณศาลาปฏิบัติธรรม และบนยอดเขาสูงตระหง่านนั้น มีถ้ำอยู่บนปลายยอดเขา ซึ่งมีชาวบ้านทางแดงหลายคน ได้เห็นลูกแก้วลอยเหนือฟากฟ้า และลับหายเข้าไปในถ้ำบนยอดผา ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นพระบรมสารีริกธาตุเสด็จมา และต่างถือว่าเป็นสถานที่มงคล มีความศักดิ์สิทธิ์และเรียกตามๆ กันว่า "ผาซ่อนแก้ว" และพุทธสถานที่มาตั้งในจุดที่โอบล้อมด้วยทิวเขาดังกล่าว จึงเรียกว่า "พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว" เพื่อเป็นนิมิตมงคลแก่ชาวบ้านทางแดง และผู้มาปฏิบัติธรรมสืบไป

 

ร้านกาแฟสุดฮิป

 

มนต์ เสน่ห์แห่งถนนสาย 12 ด้วยกลิ่นอายเข้มข้นของโลกตะวันตก ที่ถูกยกมาไว้ที่เขาค้อ เป็นบรรยากาศที่เข้ากันได้อย่างกลมกลืนระหว่างสิ่งก่อสร้างที่ถูกรังสรรค์ ขึ้น กับทิวทัศน์ตามธรรมชาติทิวเขาเบื้องหลัง จนหลายต่อหลายคนหมายตาไว้เป็นจุดแวะที่ต้องมาเก็บภาพเป็นที่ระลึกอีกแห่ง หนึ่ง
หน้า ร้านที่ถูกตกแต่งเป็นปั๊มน้ำมัน แหล่งแวะพักริมทาง ยามต้องการเพิ่มพลังจากการเดินทางยาวนานบนเส้นทาง Route 12 ภายในร้าน ก็ประดับตกแต่งไปด้วยสิ่งสะสมที่เข้ากับบรรยากาศร้านได้เป็นอย่างดี อย่างกับเดินหลงเข้าไปในร้านคาวบอย ในเท็กซัส ป้ายทะเบียนรถน่ารักๆ โลโก้สินค้าเก่าๆ แม้กระทั่งพัดลมโบราณเล็กๆ ล้วนทำให้สามารถเคลิ้มไปกับบรรยากาศรอบข้าง

ภาย ในรูท 12 ประกอบด้วยร้านค้า จุดชมวิว หลายแห่ง แม้ด้านหน้าจะมองคล้ายเป็นร้านเล็กๆ แต่ภายในกลับซ่อนร้านค้า ร้านขายของไว้หลายร้าน รวมอยู่ในอาคารที่สูง 2-3 ชั้น ไต่ระดับลงไปตามพื้นที่ลาดชันทางด้านหลังร้าน เช่นร้านอาหารบรรยากาศสบายๆ ที่มีทั้งอาหารไทย อาหารฝรั่ง น่าทานอยู่หลายเมนู ร้านไอศครีมสำหรับดับร้อนผ่อนกระหาย ร้านขายสินค้าสมุนไพร โอทอป ห้าดาวของ เขาค้อทะเลภู ร้านขายของเล่น ของที่ระลึกๆ น่ารักๆ สไตล์ MadeMe

 

ด้าน หลังร้าน บนอาหาร เป็นลานชมวิว นั่งจิบกาแฟ ทานอาหาร ที่สามารถหย่อนใจกันได้เต็มที่ ส่วนด้านล่างเป็นสวนดอกไม้เล็กๆ ที่มีไม้เมืองหนาวหลากหลายสายพันธุ์ โดดเด่น ด้วยสนสามใบ ต้นไม้ที่เติบโตได้ดีเฉพาะพื้นที่บนภูเขาสูง และอากาศค่อนข้างเย็นเท่านั้น

 

ลานกว้าง ด้านในของร้านรูท 12 นอกจากจะเป็นลานรวมพล สำหรับกลุ่มแก๊งค์ ที่มาเยือนแล้ว ยังเป็นลานอเนกประสงค์สำหรับ การค้างแรม กางเต็นท์ หรือนอนค้างคืนในรถบ้านคันหรู ที่ทางร้านเปิดให้เช่าด้วย สามารถใช้ชีวิตสไตล์คันทรี่กันได้อย่างเต็มที่ แบบข้ามคืนกันเลย

 

การ เดินทางไปยังร้านรูท 12 เป็นเรื่องง่ายมาก เพราะร้านตั้งอยู่ริมเส้นทางสาย 12 (พิษณุโลก-หล่มสัก) ถนนสายหลักที่เชื่อมอินโดจีนเข้าด้วยกัน ตรงบริเวณหลักกิโลเมตรที่ 325 หากมาจากพิษณุโลก ก็อยู่ก่อนถึงสามแยกแคมป์สนประมาณ 5 กม. หากลงมาจากเขาค้อถึงสามแยกแคมป์สน ก็เลี้ยวซ้ายไปทางพิษณุโลกประมาณ 5 กม. เท่านั้น
Activities

ดารา นักร้อง คนดัง มาเยี่ยมเยียนรีสอร์ท
เที่ยวเขาค้อ 3 ฤดู
การมาเที่ยวเขาค้อ โดยรถโดยสารเป็นเรื่องง่ายมากค่ะ
โปรโมชั่นพิเศษ!!! ลด 50% สำหรับเดือนนี้Copyright © 2012 All Rights Reserved.