ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ราคาห้องพัก
dot
bulletราคาห้องพัก มีนาคม-กันยายน
bulletราคาห้องพัก ตุลาคม-กุมภาพันธ์
bulletราคาห้องพัก ธันวาคม
bulletวิธีการชำระเงิน
dot
กิจกรรม
dot
bulletแหล่งท่องเที่ยวเขาค้อ
bulletมาโดยทัวร์
bulletเที่ยวเขาค้อ 3 ฤดู
bulletแผนที่
bulletกองถ่ายเรื่อง ผยอง ช่อง 3
dot
รวมลิงค์เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletเว็บสำเร็จรูป
bulletจดโดเมนเนม
bulletลงประกาศฟรี
dot
Newsletter

dot
bulletทัวร์ 2 วัน 1 คืน ออกเดินทาง เดินทาง 30 กค.-2 สค 58 (วันอาสาฬหบูชา,วันเข้าพรรษา หยุดนักขัตฤกษ์ 4 วัน)
bulletทัวรฺ์เขาค้อ 3 วัน 2 คืน เดินทาง 30 กค.-2 สค 58 (วันอาสาฬหบูชา,วันเข้าพรรษา หยุดนักขัตฤกษ์ 4 วัน)
dot
dot
bulletดารา นักร้อง มาเยี่ยมเยียนรีสอร์ท


แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง


ทัวร์ 2 วัน 1 คืน ออกเดินทาง เดินทาง 30 กค.-2 สค 58 (วันอาสาฬหบูชา,วันเข้าพรรษา หยุดนักขัตฤกษ์ 4 วัน)

 โปรแกรมทัวร์เขาค้อครบสูตร 2 วัน 1 คืน


ทุ่งทานตะวัน - เขาค้อ -  วัดพระธาตุผาแก้ว- ร้านกาแฟฃื่อดัง Pino Latte และ Routh 12 

เดินทางโดยรถตู้  2 วัน 1 คืน

              
เก็บบรรยากาศเย็นสบายที่เขาค้อ ทิวทัศน์บนยอดเขา ธรรมชาติอันสวยงามที่เล่าขานกันว่าเป็นสวิสเซอร์แลนด์เมืองไทย ชมพระตำหนัก อนุสรณ์ผู้เสียสละ กราบไหว้พระธาตุ  นำท่านชมวิวแบบพานโนรามา ณ Pino Latte  ร้านกาแฟและร้านเค็กสุดฮิปบนเขาค้อ และถ่ายรูป ชมวิวณ Routh 12  วัดพระธาตุผาแก้ว เป็นวัดที่สวย งดงามอยู่ท่ามกลางขุนเขา ล้อมรอบด้วยหมอกมากมาย


    

วันแรกของการเดินทาง

 

06.00
น. 

- ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ บริการอาหารว่าง (1)

 9.00 น.

- เดินทางถึง อ.พัฒนานิคม ถ่ายรูปเก็บความงามของ ทุ่งทานตะวัน ตั้งอยู่ที่บริเวณเขตติดต่อระหว่าง จังหวัดลพบุรี และ จังหวัดสระบุรี ตามเส้นทางสายพัฒนานิคม-วังม่วง มีการทำไร่ทานตะวันกันมาก  ริมฝั่งถนนจะสะพรั่งไปด้วยสีเหลืองทองอร่าม งดงามกว้างไกลสุดสายตาของดอกทานตะวัน บานชูช่อเป็นที่สะดุดตาแก่ผู้ผ่านมาบริเวณนี้เป็นอย่างมาก

 

12.00 น. 
   

- บริการอาหารกลางวัน (2)  ที่ อ. วิเชียรบุรี หลังอาหารออกเดินทางสู่ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

 

14.00 น. 

- เดินทางถึง อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ขึ้นสู่เขาค้อ เชิญพิสูจน์ความมหัศจรรย์ ความแปลกประหลาดที่ต้องพบด้วยตา ตนเองที่ เนินมหัศจรรย์  ขึ้นสู่เขาเขาย่า ชมพระตำหนักเขาย่า  และทิวทัศน์บนยอดเขา สัมผัสธรรมชาติ อันสวยงาม  จากนั้นนำชม พิพิธภัณฑ์อาวุธสงคราม และ อนุสาวรีย์ผู้เสียสละเขาค้อ รับฟังประวัติความเป็นมาและเรื่องราวการต่อสู้ในอดีต

 

18.00 น.

- เดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ ภูฟ้าใส รีสอร์ท

 

19.00 น. 

- บริการอาหารค่ำ (3) จากนั้นเชิญพักผ่อนตามอัธยาศัยกับอากาศที่เย็นสบาย

วันที่สองของการเดินทาง


07 .30 
น.

- บริหารอาหารเช้า (4)

 

9.00 น. 

- นำท่านชมเจดีย์พระธาตุผาแก้วเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ สถานที่อันเป็นธรรมภูมิที่งดงาม ซึ่งเรียกว่าผาซ่อนแก้วนี้ มีธรรมชาติเป็นภูเขาที่สูงใหญ่ ซ้อนกันเป็นทิวเขาเรียงรายโอบรอบบริเวณศาลาปฏิบัติธรรม และบนยอดเขาสูงตระหง่านนั้น มีถ้ำอยู่บนปลายยอดเขา ซึ่งมีชาวบ้านทางแดงหลายคน ได้เห็นลูกแก้วลอยเหนือฟากฟ้า และลับหายเข้าไปในถ้ำบนยอดผา ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นพระบรมสารีริกธาตุเสด็จมา และต่างถือว่าเป็นสถานที่มงคล มีความศักดิ์สิทธิ์และเรียกตามๆ กันว่า "ผาซ่อนแก้ว" และพุทธสถานที่มาตั้งในจุดที่โอบล้อมด้วยทิวเขาดังกล่าว จึงเรียกว่า "พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว" เพื่อเป็นนิมิตมงคลแก่ชาวบ้านทางแดง และผู้มาปฏิบัติธรรมสืบไป

จากนั้น  นำท่านจิบกาแฟ  ชมวิว 360 องศา มองเห็นวิววัดผาซ่อนแก้วสวยมาก ณ Pino Latte เป็นร้านกาแฟสุดฮิปบนเขาค้อ แวะถ่ายรูปกับบรรยกาศชิว ๆ มีมุมถ่ายรูปน่ารัก ๆ  ดื่มด่ำกับอากาศสดชื่น เย็นสบาย ณ Routh 12    

12.00 น.

- นำท่านสู่ ร้านมะขามทอง นักท่องเที่ยวแวะมาซื้อหาพืชผักและผลไม้เมืองหนาวสด ๆ นานาชนิด เช่น ฟักแม้ว  สตรอเบอรี่  ผลไม้แปรรูปทั้งอบแห้ง กวน แช่อิ่ม และแยม รวมทั้ง ข้าวลืมผัว ปลาส้ม เห็ดหอมสด อันขึ้นฃื่อของเขาค้อ

13.30 น.

- ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ.
  

18.30 น.

- เดินทางถึงกรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ (บริการอาหารว่าง6)

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ 4,900 บาท / ท่าน

เด็ก (4-10ปี) 4,000 บาท / ท่าน

พักเดี่ยว 1,000 บาท / ท่าน (เพิ่ม)

(
เด็กมีที่นั่งบนรถแต่ไม่มีเตียง พักรวมกับผู้ปกครอง)     

อัตราค่าบริการนี้รวม

- ค่ารถตู้/ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ตามรายการที่ระบุ
-
ค่าที่พัก 1 คืน

- ค่าประกันภัยการเดินทาง

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

- ค่าอาหารและเครืองดื่ม ที่สั่งเพิ่มเติมนอกเหนือรายการที่ระบุ

 

สิ่งที่ควรนำติดตัว

- ยาประจำตัว, กล้องถ่ายรูป รองเท้าที่สวมใส่สบาย , อุปกรณ์กันแดด , ร่ม

หมายเหตุ

- รายการทัวร์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์ ความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ

การสำรองที่นั่ง

- การสำรองที่นั่งจะสมบูรณ์ ต่อเมื่อมีการจองและวางเงินมัดจำนวน 50% ส่วนที่หลือชำระก่อนการเดินทาง 10 วัน

 

 

ติดต่อ คุณเมจิ (081) 818-8506, 088-4924233

 

 Copyright © 2012 All Rights Reserved.